735 021 655 info@nikol-tattoo.cz

Zaškrtnutím tlačítka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Nikol Tattoo Studio, Solní 15, 301 00 Plzeň (dále jen správce) a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa

b) za účelem komunikace prostřednictví kontaktního formuláře v sekci „Kontakt

c) po dobu nezbytně nutnou pro komunikaci

d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti učiněno písemně.

e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.